L profily rovnoramenné

EN 10162 – TDP – mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
EN 10025,1-2 – TDP – konstrukční oceli
EN 10204 – druhy dokumentů kontroly

Prodej pouze po ucelených svazcích (1 000 – 1 500 kg)

Pojďte pracovat k nám!